Powstaje nowa książka

Działalność naukowa i dydaktyczna, Nauka, Publikacje, wykłady pracowników, wypowiedzi, opinie, polemiki, udział w imprezach, Sport i turystyka, Życie społeczne
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Temat: Brakuje archiwalnych zdjęć
Data publikacji: 05-07.05.2017
Autor: [br. aut.]
Źródło: Kurier Szczeciński
Tagi: Tagi , ,

US najlepszy w kraju

Sport i rekreacja, Sport i turystyka, Sylwetki, Życie społeczne, Życie studenckie
Instytut Kultury Fizycznej
Temat: Na futbolowych MP studentów
Data publikacji: 25.05.1988
Autor: (bt)
Źródło: Kurier Szczeciński
Tagi: Tagi ,